DURF stookt het vuurtje op

In deze tijd komen veel buurten en wijken onder druk te staan door het groeiend aantal sociaal economische zwakke bewoners, langer thuiswonende ouderen en mensen met beperkingen of psychische problemen. Afglijden van zulke wijken ligt op de loer. Om dit te voorkomen is verandering, vernieuwing en het delen van verantwoordelijkheden noodzakelijk. Dit doet een flink beroep op de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers. Het gaat in deze tijd om bewonersparticipatie, burgerinitiatieven, sociaal ondernemerschap en maatschappelijk betrokken ondernemen.

Om hierin betrokken te zijn moet de gevestigde orde open en kwetsbaar durven zijn. Met ruimte om een nieuwe benadering of aanpak te faciliteren, wanneer deze bijdraagt aan versterking en vernieuwing.

DURF heeft een neus voor kansrijke projecten waar voldoende energie in zit. Die projecten versterken wij met onze persoonlijke aanpak. Wij stoken het vuurtje op, zodat mooie initiatieven niet als een nachtkaars uit gaan maar juist tot bloei komen en een centrale positie gaan innemen in de wijk. Bewonersinitiatieven stimuleren en doorontwikkelen is onze kracht. Zo verkleinen wij de risico’s van zwakkere bewoners. Een simpel uitgangspunt, maar het werkt.

Natuurlijk, een deel van de kwetsbare groepen in de samenleving zal altijd zorg nodig hebben. Maar een aanzienlijk deel heeft eigenlijk iets heel anders nodig: een arm om de schouder, een duwtje in de rug, een aanmoediging om zich aan te sluiten bij een club of vereniging. En dan voltrekt zich een klein wonder: er blijkt ineens geen zorg meer nodig te zijn. En dat is logisch. Mensen horen erbij en krijgen weer zelfvertrouwen.

DURF dringt door tot in de haarvaten van de samenleving, daar waar mensen steun verdienen. Wij maken wijken leefbaar met het stimuleren van bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers en maatschappelijk betrokken ondernemen. Zo voorkomt DURF een hoop ellende voor gemeentes, woningcorporaties en welzijnsinstellingen, die door onze inzet handenvol geld besparen.

DURF maakt het verschil